Hoofdcontent

Wie zijn wij?

De Trombosestichting zet zich al bijna 50 jaar in voor betere behandelingen en zorg voor patiënten met trombose, én voor het veilig gebruik van antistollingsmiddelen. Dat is nodig, want trombose - in welke vorm ook - komt vaak voor in Nederland. Bijvoorbeeld een trombosebeen, longembolie, hartinfarct of herseninfarct. Bovendien heeft trombose ingrijpende gevolgen, en kan leiden tot blijvende invaliditeit en overlijden. De stichting heeft als speerpunt het verbeteren van de zorg voor mensen met klachten na ernstige veneuze trombose of longembolie. Dat houdt ook in het ontwikkelen van betere informatie over trombose en antistollingsmiddelen.

Aanstaande activiteiten:

12 oktober
18 t/m 85 jaar en 86+